Ресорни скоби

Ресорните скоби или т.н U-болове, служат за връзка на ресора към ходовата част.

Видовете скоби са според формата А ,B,С,D,L и К като се определят по следните параметри:

  • диаметър на резбата
  • вътрешна широчина
  • вътрешна дължина